11. Parytatywny - parytetyczny. 12. Prażalnia - prażelnia

J. [Jan] Rzewnicki

Poradnik Językowy 3/1927 s. 39-40
Dział: Roztrząsania