Chwasty. Przytrzymywani ["Kurier Warszawski"]

Sęk.

Poradnik Językowy 3/1927 s. 46-47
Dział: Chwasty

Wyrażenia:
przytrzymanyOANAspeakerspeakerka