Głosy czytelników

A. P.

Poradnik Językowy 5/1927 s. 80-80
Dział: Głosy czytelników