Krystyna Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 9/2009 s. 90-93
Dział: Recenzje