62. Anol? 63. Haftarstwo czy hafciarstwo? 64. Hulk = statek szkolny. 65. Każel - kaźlowanie. 66. Sortjer?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 6-10/1927 s. 85-86
Dział: Zapytania i odpowiedzi