Teofil Gautier, Awatar. Powieść, przeł. Zofia Jachimecka, Warszawa - Kraków 1921

St. Sk. [Stanisław Skalski]

Poradnik Językowy 9-10/1922 s. 128-129
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
przypadek/wypadek