Duży a wielki

M. [Maria] Kwilecka

Poradnik Językowy 5/1905 s. 76-76
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
duży/wielki