Zamiast pokłosia ["Medycyna" 1904, nr 4; "Sylwan" 1904 (sierpień, wrzesień)]

Fr. [Franciszek] Błoński

Poradnik Językowy 5/1905 s. 77-80
Dział: Pokłosie (z czasopism)