1. Jeszcze mohylewski, czy mohylowski. 2. Pozwoli Pan do mnie?... 3. Gminiak. 4. Karczowski czy karczewski?

L.C. [Ludwik Czarkowski]

Poradnik Językowy 6/1905 s. 89-90
Dział: Roztrząsania