Spójnik wszechwładny

J. [Jan] Magiera

Poradnik Językowy 6/1905 s. 92-93
Dział: Spostrzeżenia