Mowa ojczysta ["Gazeta Polska" nr 99, z 20 kwietnia 1905]

Edmund Amicis

Poradnik Językowy 6/1905 s. 93-95
Dział: Rozmaitości