Tok a gumno. Przyczynek do semazjologii (znaczenni) polskiej

Mirosław Kryński

Poradnik Językowy 7/1905 s. 97-100
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
gumno/tok