Józef Bieliński, Żywot ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, Warszawa 1905

Józef Czekalski

Poradnik Językowy 8/1905 s. 124-128
Dział: Pokłosie (z dzieł)

Wyrażenia:
równocześniebronił szlachtę/szlachtyprzeszkoda dla czego/do czegowysoko trzymać o kimpatrzano na niego jako na...stawić veto komuprzyczynić złarozjaśnić wątpliwościpełna siła (= cała)nie jedna (= nie tylko)przyjmować udziałwielkomiastowyprzydzielony muwyuczyć się na pamięć codoradca w ułożeniu (= w/przy układaniu)udzielać nagrody (= rozdawać)słowo dla określeniamieć miejscenadarzająca się zręczność (= sposobność)przybliżył się rokreprezentować sięsekretarzować komujaki/któryodnośnie czegomocno interesowanygdyż/żemało tegośledzić za czymwydzielać się z masymasa posłówmało przedstawiał interesu (= niewielkie budził zajęcie)przyjąć podstawę (= nabrać podstaw)gdzie by nie byłpostawić w szeregu (= ustawić)wystawić plenipotencjęcośkolwiek (= cokolwiek)owe niebezpieczeństwo (= owo)przepędzić trzy godziny (= spędzić)dalekim jest (= bynajmniej)nadzieję pokładać na/w...czysty wymysłnagroda usług (= za usługi)odnosić się doustawnie (= nieustannie)podkopać dołkimyśl śmierci (= o śmierci)przynosić krzywdę (= wyrządzać)za którymi (nagród) (= które)porównywano do (= przyrównywano)wezwał dla ... (= do...)badania o ustroju (= badania ustroju)na tyle, żeprzywiedziony (= przytoczony)ministerstwo/ministeriumtakowyprzedstawiał takowe (= składał je)zatrzymywać stosunki (= utrzymywać)i - aPomerania (= Pomorze)rozerwać stosunkiobjawić (= oświadczyć)zaakcentować okolicznośćpoderwać kredytzagładzić wrażenia (= zatrzeć)w stronie być (= stać na uboczu)