Język polski na Litwie i obowiązki dziennikarstwa ["Gazeta Polska" warszawska z 13 października 1905, nr 269]

Z. D.

Poradnik Językowy 9/1905 s. 143-144
Dział: Rozmaitości