O języku gazet rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku

Katarzyna Zawilska

Poradnik Językowy 10/2009 s. 15-31
Dział: Artykuły i rozprawy