Rusycyzmy w „Kurierze Polskim” i w „Świecie” ["Kurier Polski" 1904]

B. [Bronisław] Trojanowski

Poradnik Językowy 5/1906 s. 72-78
Dział: Pokłosie (z czasopism)