Porównania i przenośnie. (Ich pojęcie i rola w języku)

Ignacy Stein

Poradnik Językowy 6/1906 s. 81-84
Dział: Artykuły