O pochodzeniu tworzywa. Wschodnik zam. orientalista

[Ignacy] Charszewski

Poradnik Językowy 6/1906 s. 86-87
Dział: Roztrząsania