Projekt ustalenia (?) pisowni polskiej

Aleksander Brückner

Poradnik Językowy 6/1906 s. 95-96
Dział: Prof. Brücknera Projekt