Porównania i przenośnie. (Ich pojęcie i rola w języku). (Ciąg dalszy)

Ignacy Stein

Poradnik Językowy 7-8/1906 s. 97-102
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-isty-owaty