Zestrój a zespół

Feliks Starczewski

Poradnik Językowy 7-8/1906 s. 104-104
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
zespół - zestrój