A. Meillet, Wstęp do studium porównawczego języków indo-europejskich

Mikołaj Rudnicki

Poradnik Językowy 7-8/1906 s. 114-123
Dział: Z językoznawstwa obcego