Wyjaśnienia

[Ignacy] Charszewski

Poradnik Językowy 7-8/1906 s. 123-124
Dział: Wyjaśnienia

Wyrażenia:
twój/swójmój/swój