Porównania i przenośnie. (Ich pojęcie i rola w języku. (Dokończenie))

Ignacy Stein

Poradnik Językowy 9-10/1906 s. 129-135
Dział: Artykuły