Konsultacje w sprawie konsultantów

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 10/2009 s. 79-83
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
konsultant