Rusycyzm najpospolitszy

Czesław Rokicki

Poradnik Językowy 7/1921 s. 92-93
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
okazać pomoc