Sprawozdanie z działalności Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych 1. I. 1919 - 31 III 1920, „Ilustrowany Kurier Warszawski", „Monitor Polski"

[Redakcja]

Poradnik Językowy 7/1921 s. 102-102
Dział: Pokłosie (z dzieł i czasopism)