1. Kto to przetłómaczy na język polski? [I"Ilustrowany Kurier Codzienny"]. 2. Nieznajomość języka polskiego ["Kurier Warszawski"]. 3. Huta szkła. 4.. Pokrywać się - Wydział ["Kurier Warszawski"]

A. A. K. [Adam Antoni Kryński]

Poradnik Językowy 4/1927 s. 61-63
Dział: O poprawność języka