Bolesław Szeffs, O czystość i sprawność mowy polskiej, Pelplin 1926 ["Kurier Warszawski"]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 4/1927 s. 63-64
Dział: Nowe książki