O nadział. Epoka a okres

A. [Aureli] Drogoszewski

Poradnik Językowy 11/1906 s. 159-160
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
nadziałepoka/okres/era