Zapytania i odpowiedzi (138-140)

[Redakcja]

Poradnik Językowy 12/1906 s. 172-173
Dział: Zapytania i odpowiedzi