O zawodowe tytuły kobiece

Julia Wieleżyńska

Poradnik Językowy 2/1932 s. 30-32
Dział: Roztrząsania