O wyrazy hebrajskie w języku polskim

Stanisław Westfal

Poradnik Językowy 2/1932 s. 32-35
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
-ara