1. Przytomny, ale uprzytamniać czy uprzytomniać, podobny — upodobniać? 2. Zastępować czy zastępywać? 3. Coraz — coraz to? 4. Jednę czy jedną? 5. Inny a inszy? 6. Dni czy dnie, nocy czy noce? 7. Pieniądzmi czy pieniędzmi? 8. Urwis czy urwisz?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1921 s. 7-10
Dział: Zapytania i odpowiedzi