1. O pochodzeniu nazwy miasta Lublina

A. B. P.

Poradnik Językowy 1/1921 s. 10-11
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
-ski