2. Ewentualnie i reagować

Stefan K.

Poradnik Językowy 1/1921 s. 11-13
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
ewentualniereagować