Pokłosie z dzienników ["Rzeczypospolita" 1920; "Ilustrowany Kurier Codzienny" 1920; depesze P. A. T.; dzienniki lubelskie]

[Redakcja]

Poradnik Językowy 1/1921 s. 13-15
Dział: Pokłosie (z czasopism)