Kazimierz Nitsch, O języku polskim. Obszar, narzecza, pokrewieństwa, dzieje, opracowania, Kraków 1920

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 1/1921 s. 15-16
Dział: Nowe książki