9. Sztukamięs? 10. Szmalec? 11. Patrol — jakiego rodzaju? 12. Czteroletni prezes? 13. Nudy spędzać. 14. Pewność zaczerpnąć. 15. Amnestjować. 16. Tysiąc franków złotem, czy w złocie? 17. Jak należy odmieniać: Łęcznej, w Łęcznej, czy Łęczny, w Łęcznie? 18.... Kocudzy, w Kocudzie, czy w Kocudzej? 19. .. .Wohyń... do Wohyniu, w Wohynie ... do Wohyni, w Wohyni... ?20. ... urząd starościński, sądy starościńskie...? 21. Wiarygodny? 22. Szaretka? Z Szarytek? 23. Wykluczać

[Redakcja]

Poradnik Językowy 2/1921 s. 21-25
Dział: Zapytania i odpowiedzi