Referat w znaczeniu czynnem czy biernem?

A. B. P.

Poradnik Językowy 2/1921 s. 28-29
Dział: Roztrząsania

Wyrażenia:
referat = urząd