Sprostowanie prof. K. Nitscha. Odpowiedź Redaktora

Kazimierz Nitsch, R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 2/1921 s. 31-32
Dział: Sprostowania