Ustanowa = pragmatyka

St. Jurek

Poradnik Językowy 3-4/1921 s. 52-52
Dział: Słuszne uwagi