O poprawność językową (tezy odczytu S. Szobera za: "Gazeta Warszawska" nr 67 z 1921 r.)

[Redakcja]

Poradnik Językowy 3-4/1921 s. 62-63
Dział: Z czasopism