Artur Passendorfer, Zasady pisowni polskiej ze słowniczkiem: na podstawie uchwał Polskiej Akademii Umiejętności, Lwów - Warszawa 1921

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 3-4/1921 s. 63-63
Dział: Nowe książki