39. W załączeniu... w wykonaniu... 40. Wymog (liczb. pojed.) wymogi (liczb. mn.)? 41. Koszta czy koszty (liczb. mn.) ? 42. Podnieść udziały członków czy członkom? 43. Szczepienie ospy, na ospę, od ospy czy przeciw ospie? 44. Parowóz i parostatek? 45. Przy niniejszem... 46. Miast czy zamiast, miasto? 47. Skon czy zgon? 48. Śląsk Górny czy Górny Śląsk? 49. Handel owocami? pomoc dzieciom? 50. Poletko? 51. Pełnić naftą? 52. Celem ... urzędowania? w kierunku? 53. Jarzące światło?

[Redakcja]

Poradnik Językowy 5-6/1921 s. 73-78
Dział: Zapytania i odpowiedzi