Kazimierz Chłędowski, Ostatni Walezjusze, Warszawa [ca 1920]

St. [Stanisław] Skalski

Poradnik Językowy 5-6/1921 s. 84-86
Dział: Pokłosie (z dzieł)