Człowiek a polityka w leksyce okresu staropolskiego i najnowszych dziejów polszczyzny

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 1/2010 s. 24-32
Dział: Artykuły i rozprawy