Przykład godny naśladowania

Redakcja

Poradnik Językowy 5-6/1921 s. 87-87
Dział: Rozmaitości