Gdzie jest miejsce w zdaniu dla zaimka zwrotnego się i cząstki by?

R. [Roman] Zawiliński

Poradnik Językowy 1/1922 s. 1-5
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
sięby-ąc-szy-ła-ło