Opieka nad zabytkami i ich konserwacja, Wydawnictwo Ministerstwa Sztuki i Kultury, Warszawa 1920

St. [Stanisław] Skalski

Poradnik Językowy 1/1922 s. 13-14
Dział: Pokłosie (z dzieł)